1

2

3

4

5

 

Zarządca budynku

Zgodnie z artykułem osiemnastym ustawy z dwudziestego czwartego czerwca 1994 roku zarządcą może zostać osoba fizyczna lub prawna, której właściciele lokali w umowie zawartej w formie aktu notarialnego powierzyli zarząd nieruchomością. Do zadań zarządcy budynku należy obowiązek dbania o należyte utrzymanie stanu technicznego. W związku z tym za należyte zarządzanie budynkiem możemy rozumieć podejmowanie takich działań, które mają za zadanie bieżącą konserwację i użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. To właśnie na zarządcy budynku ciąży obowiązek dbania o budynek w należytym stanie technicznym i estetycznym. Aby zostać zarządcą budynku trzeba spełnić kilka warunków. Do najważniejszego wymogu musimy zaliczyć obowiązek posiadania wyższego wykształcenia i ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami lub posiadać wyższe wykształcenie z zakresu gospodarki nieruchomościami. Zgodnie z kodeksem powinności zarządcy, osoba będąca zarządcą nieruchomości powinna stosować przepisy prawa, stosować odpowiednie standardy zawodowe oraz kierować się zasadą ochrony interesów osób na rzecz których to została powołana. Dodatkowym wymogiem jaki jest skierowany do zarządcy nieruchomości jest stałe podnoszenie swoich kwalifikacji.

Plan miejscowy

W momencie kiedy wchodzi w życie nowy plan zagospodarowania miejscowego służy to przede wszystkim nowym inwestycjom. Dzięki temu łatwiejsze staje się uzyskiwanie pozwoleń budowlanych. Zwykle zgodnie z przyjętą ustawą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nabiera mocy prawnej od dnia, który został wskazany w uchwale rady gminy. Jednak obowiązuje tutaj zasada, że nie może to być wcześniej niż po upływie trzydziestu dni od momentu, kiedy to został on ogłoszony w dzienniku urzędowym województwa. Uchwalenie przez radę gminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwalnia inwestorów z obowiązku uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z prawem wejście w życie nowego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wpływa na utratę mocy obowiązujących do tej pory planów zagospodarowania przestrzennego. Nie wpływa to natomiast na wygaśnięcie wydanych wcześniej decyzji o warunkach zabudowy, W świetle prawa decyzje te są nadal aktualne. Jeśli nowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie obejmował obszary, które wymagają przeprowadzenia wcześniejszego scalenia i podziału nieruchomości to wówczas na radzie gminy spoczywa obowiązek podjęcia kolejnej uchwały dotyczącej scalenia i nowego podziału gruntów.

Zbrojenie konstrukcyjne

W przypadku zbrojenia konstrukcyjnego w elementach żelbetowych należy ułożyć je tam gdzie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia sił rozciągających. Zwykle w belkach stropowych, podciągach i nadprożach siły rozciągające są największe w dolnej części tych elementów. Natomiast siły rozciągające w górnej części występują w płytach balkonów wspornikowych, belkach wspornikowych i w strefach przy podporowych. Istnieje również prawdopodobieństwo wystąpienia obciążenia elementu po obydwu jego stronach. Dodatkowym zbrojeniem w elementach żelbetowych oprócz zbrojenia konstrukcyjnego jest zbrojenie montażowe. Zbrojenie konstrukcyjne przejmuje siły rozciągające, natomiast zbrojenie montażowe powinno być umieszczone w belkach po przeciwnej stronie niż zbrojenie konstrukcyjne. Zbrojenie konstrukcyjne powinno być umieszczone możliwie jak najbliżej krawędzi rozciąganej. Powinno to być zrobione przy zachowaniu minimalnej dopuszczalnej grubości otulenia zbrojenia betonem. Bardzo popularnym wśród projektantów jest planowanie belki żelbetowej o wysokości średnio trzydziestu centymetrów i szerokości dwudziestu pięciu centymetrów. Belka ta powinna być zbrojona dwoma prętami, o średnim przekroju szesnastu milimetrów.

Dylatacja ścian

Gdy zamierzamy rozbudować dom jednorodzinny już istniejący powinniśmy w głównej mierze skupić się na zabezpieczeniu domu przed nierównym osiadaniem części starej i nowej domu. Osiadanie fundamentów ma miejsce na skutek trwającego latami zagęszczania się gruntu pod ciężarem budynku. Do największego osiadania budynku dochodzi w pierwszym roku po wybudowaniu domu. Dochodzi wtedy do można by powiedzieć przyzwyczajania się gruntu do obecności fundamentów. W przypadku kilkuletnich fundamentów nie obserwujemy już tak gwałtownego osiadania budynku, bowiem grunt zdążył się już przyzwyczaić i nabrać odpowiedniej twardości. Na skutek nierównomiernego osiadania fundamentów w starej i nowej części domu są rysy i spękania, które pojawiają się w miejscu łączenia starych ścian z nowymi. Aby zapobiec pojawieniu się tego rodzaju problemów powinniśmy oddzielić nową dobudowę od starej poprzez zastosowanie dylatacji. Dylatacja są to inaczej mówiąc jedno czy też dwu centymetrowe szczeliny, które występują nieprzerwanie od fundamentów aż po dach. Szczeliny te są zazwyczaj wypełnione styropianem, taśmami elastycznymi lub też plastycznymi masami bitumicznymi. Jeśli nie zrobimy dylatacji to już po zaledwie kilku miesiącach będziemy mogli zauważyć pojawiające się szczeliny.

Klinkier na podjazd

Gdy stoimy przed dylematem co wybrać na podjazd musimy określić do czego głównie będzie on przeznaczony. Z uwagi na bardzo dużą różnorodność materiałów nawierzchniowych mamy wprost nieograniczone możliwości aranżacyjne. Materiały te możemy układać w dowolny sposób i tym samym kształtować wybrane wzory. Pamiętajmy, że chodniki i podjazdy stanowią również element dekoracyjny porównywalny do elewacji domu. Jednym z bardzo popularnych materiałów nawierzchniowych jest klinkier. Jest to spieczone tworzywo ceramiczne. Właściwości klinkieru są bardzo zbliżone do tradycyjnej kamionki. Cechą charakterystyczną elementów klinkierowych jest bardzo mocny spiek. Dzięki temu elementy wykonane z klinkieru są bardzo wytrzymałe na obciążenia, mało nasiąkliwe i odporne na ścieranie. Decydując się na wykonanie podjazdu i ścieżek z klinkieru mamy do wyboru całą gamę kolorów w jakich są dostępne elementy klinkierowe począwszy od odcieni żółci aż do brązów czy też grafitów. Naturalny kolor elementów klinkierowych powstaje na skutek barwienia się w wysokiej temperaturze związków chemicznych, które wchodzą w skład gliny. Elementy wykonane z klinkieru nie tracą koloru pod wpływem promieniowania UV, dlatego też mamy gwarancję koloru na lata.

Czujki pasywne podczerwieni

Aby nasz dom był chroniony w bardzo dobrym zakresie warto rozważyć zamontowanie na zewnątrz budynku czujki pasywne podczerwieni. Czujki te są odporne na fałszywe alarmy, które zazwyczaj wywoływane są przez koty. Zaletami czujek pasywnych podczerwieni na pewno jest to, ze system tego rodzaju zabezpieczeń jest łatwy do ukrycia i tani do zamontowania. Na rynku dostaniemy czujki pasywne podczerwieni, które maja wersję z funkcją dzień/noc. Dodatkowo możemy kupić czujki pasywne podczerwieni z nagranymi komunikatami. Zadaniem tych komunikatów jest odstraszenie potencjalnego intruza i nieproszonego gościa na naszym terenie. W bardzo niewielu przypadkach roślinność, która rośnie na chronionym terenie ma wpływ na działanie czujek pasywnych podczerwieni. Do wad tego rodzaju zabezpieczenia należy zaliczyć fakt, że stosowanie tego rodzaju zabezpieczenia antywłamaniowego nie należy stosować do ochrony miejsc, które potencjalnie są bardzo zagrożone na różnego rodzaju włamania. W przypadku zamontowania czujek pasywnych podczerwieni na małej działce, która jest ogrodzona siatka lub ażurowym płotkiem sygnał alarmu może się uruchamiać przez ruch za płotem. Również zaspy jakie tworzą się w zimie maja bardzo duży wpływ na działanie zabezpieczenia.

Antyczne Koloseum

Amfiteatr Flawiuszów, dziś znany jako Koloseum to największy cud antycznej architektury. Pokazuje nam jak bardzo była rozwinięta architektura i jak dobrze wykwalifikowani byli inżynierowie. Amfiteatr zaczęto budować około roku 70 naszej ery, a ukończono go w roku 80 za czasów panowania cesarza Tytusa. Koloseum ma eliptyczną budowę i niczym nie ustępuje on dzisiejszym stadionom. Obiekt o wysokości ponad czterdziestu metrów mógł pomieścić około siedemdziesiąt tysięcy widzów. Jest to czterokondygnacyjny budynek ze sklepieniami krzyżowymi. Posiada on dobrze zaprojektowaną część komunikacyjną, dzięki systemom korytarzy i schodów oraz część wentylacyjną. Na trzech kondygnacjach zastosowano spiętrzenie porządków, zaczynając od piętra pierwszego był to porządek dorycki, później joński oraz na kondygnacji trzeciej koryncki. Czwarta kondygnacja posiada korynckie pilastry. Amfiteatr ma również część podziemną, to tam znajdowały się cele dla gladiatorów, magazyny, klatki dla zwierząt. Koloseum nie posiadało zadaszenia, ale kiedy warunki atmosferyczne nie pozwalały na odbycie się widowiska rozciągano nad nim specjalną zasłonę. Ostatnie Igrzyska Olimpijskie w tym miejscu odbyły się w 528 roku naszej ery.

Różne wizje architektów

Silken Puerta America Madrid to hotel położony w stolicy Hiszpanii, Madrycie. Bryła obiektu jest dość prosta, elewacja kolorowa, przechodzi ona poprzez wszystkie kolory tęczy. Wszystko to, co niezwykłe zaczyna się po przekroczeniu progu tego luksusowego, pięciogwiazdkowego hotelu. Zaprojektowanie wnętrz rozdzielono na kilkunastu architektów. Dzięki takiemu zabiegowi, każde z dziewiętnastu pięter jest inne, wyjątkowe i charakterystyczne dla każdego z architektów. Wnętrza są bardzo oryginalne. Zabieg rozdzielenia prac projektowych ma na celu pokazanie jak różne są koncepcje współczesnej architektury. Jak różnie dzisiejsi architekci pojmują sztukę, wygodę, funkcjonalność oraz samo zagadnienie architektury wnętrz. Wędrując pomiędzy piętrami możemy doznać wrażenia jakbyśmy przemieszczali się między różnymi budynkami. Eksperci podkreślają, że najlepsze i najbardziej oryginalne piętro to piętro pierwsze, którym zajęła się znana brytyjska architekta Zaha Hadid. W projekcie Hadid widać miłość do czystego futuryzmu. Dominuje tutaj falistość i miękkość linii ścian, jasne barwy i zdecydowany, ciepły kolor oświetlenia. Jeden z pokoi na pierwszym piętrze zaprojektowanym przez tę Brytyjkę jest czarny i sprawia wrażenie bardziej luksusowego od pozostałych.

Architektura holenderska

Holandia to państwo europejskie, jest to część Królestwa Niderlandów. Państwo to znane jest głównie z wysokiej tolerancji, legalne są tu związki osób tej samej płci, powszechny jest dostęp do narkotyków, aborcji i prostytucji. Holandia to też niesamowite, zielone treny, piękne kwiaty oraz duże tereny upraw tulipanów. Duża część tego państwa położona jest poniżej poziomu morza. Powszechne jest tu stosowanie wiatraków jako dobrego źródła energii odnawialnej. Kraj ten znany jest również z genialnej, współczesnej architektury, która zachwyca świat. Architektura holenderska to nie wielkie obiekty użyteczności publicznej, jak wielkie stadiony i hale widowiskowe. Piękno holenderskiej architektury kryje w sobie budownictwo mieszkalne, domki jednorodzinne, osiedla mieszkaniowe, dostępne dla każdego hotele. Holendrzy uwielbiają wodę, dlatego właśnie woda jest integralną częścią architektury. Zamiast ogrodów stosuje się kanały nad którymi zawieszone są terasy. Czasami kanały są tak poprowadzone, że można dopłynąć nimi do mieszkać. Tutaj na każdym kroku można znaleźć nowatorskie rozwiązania architektoniczne. Holenderscy architekci zwracają również dużą uwagę na ekologię, stosują naturalne lub pochodzące z odzysku materiały.

Architektura skandynawska

Skandynawia, region północnej Europy, który obejmuje takie kraje jak Dania, Norwegia i Szwecja. Znany jest z między innymi z niesamowitych widoków, pięknych górzystych terenów i ogromnych powierzchni pokrytych lasami. Danie, Norwegię i Szwecję łączy podobny język, mitologia nordycka i architektura. Cechą charakterystyczną architektury skandynawskiej jest stosowanie drewna, łatwo tutaj dostępnego oraz bardzo prostego w obróbce. Również współcześni architekci do budowy korzystają z tego materiału. Drewno to nie tylko tradycja architektury skandynawskiej. Materiał ten pozwala na wpisani budynku w otoczenie, nie zaburzając jego naturalnego wyglądu i dobrze współgra on z surowym nordyckim krajobrazem. Domy skandynawskie są zazwyczaj dość niskie, a kolor drewna dostosowuje się do naturalnych barw występujących na danych terenach. Jeśli obiekt powstaje w lesie, są to zazwyczaj ciepłe barwy, natomiast gdy budynek ma powstać na skałach, to ich barwa staję się inspiracją. Forma bryły jest zazwyczaj dość prosta, a budynek ma być przede wszystkim dobrym schronieniem dla człowieka. Architektura skandynawska charakteryzuje się też tym, że jest ona bardzo ekologiczna. Do budowy stosuje się wyłącznie naturalne materiały.